پویش ها

پویش ها

همراهان عزیز؛ ســلام! سایت "پــویــش هــا" جـهـت مــعــرفــی کـتــاب هــای جــناب آقــای "اسماعیـل افشـار" تحت عنوان "پویش علمی در قرآن حکــــیم" راه اندازی شـده اسـت تا به مـخاطـبـیـن ارجمــند، عـینکـی تازه و رویکـردی مـــتفاوت تر از آن چــه کــه تـاکـنــون از کــتـاب آسـمانـی و راهـنـمـای انـسـان هـا داشتـه اند عرضه شود.
علاقه مندان عزیز در "پویـش ها" می توانند به بخش هایی از مطالب کتاب های منتشر شده توسـط مـحـقـق دسترسی داشته و از آخـریـن دست یافته های ایشان آگاه شوند.

آخرین نظرات

ضعیف شدن حافظه بانگاه کردن به زنان:

اسماعیل افشار | پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ب.ظ


Standard

این پژوهش جدید هلندی که یکی از محققان آن را بر روی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اجرا نموده، نشان میدهد کهحضور زنان افسون گر و سخن گفتن با آن ها موجب تشویش فکری مردان شده و از میزان حافظه و فعالیت عقلی آن ها به طور گسترده ای می کاهد.

محققان بیان می دارند که هر چه زیبایی و افسون زن بیشتر باشد، تاثیر گذاری وی نیز بیشتر خواهد بود. 

  • اسماعیل افشار

جهان هولوگرافیک

اسماعیل افشار | پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۳۵ ق.ظ


Standard

 ما در جهانی زندگی می کنیم که در واقع از امواج و ذرات متحرک لامکان و فرکانسهای بی شماری بوجود آمده است،که در هر لحظه، همه جا هستند و تمام جهان ما و حتی فضاهای خالی ما را احاطه کرده اند.
جهانی که در آن سنگ و کوه وخاک و آب، دارای شعورند و می توانند آگاهانه به امواج یا ذرات ساطع شده از ذهن ما پاسخ دهند.
جهان هولوگرافیک آن جهانیست که هر قطعه کوچک وهر ذره از آن قطعه ، تمام ویژگیهای کل واطلاعات کل را دربر دارد، یعنی تمامی محتوای کل در هر جزء، پنهان است.شواهدی در کار است که نشان می دهد جهان ما و هر چه در آن است ، از دانه های برف تا درختان کاج و الکترونها ، همه وهمه فقط تصاویری شبح وار هستند از سطح واقعیتی بسیار دور از واقعیت خاص ما، واقعیتی تقریباً ورای مکان وزمان.

  • اسماعیل افشار

عدد اتمی آهن:

اسماعیل افشار | پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸ ق.ظ
Standard

” و أنزلنا الحدید فیه باس شدید…”

آیه ای که در آن از آهن سخن گفته شده، آیه ـ ۲۵ و «الحدید» سوره ۵۷ قرآن است. عدد اتمی آهن ۲۶ است و شماره آیه آهن به فتوای برخی مفسرین مشهورمانندامام خمینی(ره) که «بسم الله…»را جزو سوره میدانند نیز ۲۶ است!

در عربی به آهن حدید گفته می شود که به حروف ابجد معادل ۲۶است. (حدید به حروف ابجد؛ ح ۸ ـ د۴ ـ ی۱۰ ـ د ۴ جمع آنها ۲۶ که عدد اتمی آهن ۲۶ است.)

  • اسماعیل افشار

کشف یک اشتباه درقرآن!

اسماعیل افشار | پنجشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱ ق.ظ


Standard

تعدادی ازدانشمندان جمع شدند تا با تحقیق درمتن قرآن؛ خطا واشتباهی درآن بیابند وبه این ترتیب قرآن را رد کنند !!!!

  • اسماعیل افشار

فرآیند رشد تا چهل سالگی

اسماعیل افشار | چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۷ ب.ظ


به تازگی دانشمندان دریافته اند که رشد انسان درسن بیست ویک سالگی متوقف نمی گردد ،بلکه مغزتا سن چهل سالگی به رشد خود ادامه می دهد. یعنی رشد انسان تا سن چهل سالگی کامل نمیشود.
  • اسماعیل افشار

قانون توازن

اسماعیل افشار | شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۳۰ ب.ظ

"و أنبتنا فیها من کل شیء موزون" الحجر-19

نکته قابل توجه اینکه، آیات علمی قرآن در عین بیان حقیقت، همیشه راه احتیاط را در پیش گرفته، مطالبی را که قابل درک و فهم آن دوران بود، بوضوح و صراحت بازگو نموده ولی مطالبی که قابل درک مردم آن عصر نبود، به اجمال و اشاره برگزار شده و درک و فهم کامل آن را به مردم زمانهای آینده که با تجهیزات و ابزار فنی پیشرفته، به اکتشافات و پیشرفتهای علمی نائل خواهند شد، محول شده است.

  • اسماعیل افشار