پویش ها

پویش ها

همراهان عزیز؛ ســلام! سایت "پــویــش هــا" جـهـت مــعــرفــی کـتــاب هــای جــناب آقــای "اسماعیـل افشـار" تحت عنوان "پویش علمی در قرآن حکــــیم" راه اندازی شـده اسـت تا به مـخاطـبـیـن ارجمــند، عـینکـی تازه و رویکـردی مـــتفاوت تر از آن چــه کــه تـاکـنــون از کــتـاب آسـمانـی و راهـنـمـای انـسـان هـا داشتـه اند عرضه شود.
علاقه مندان عزیز در "پویـش ها" می توانند به بخش هایی از مطالب کتاب های منتشر شده توسـط مـحـقـق دسترسی داشته و از آخـریـن دست یافته های ایشان آگاه شوند.

آخرین نظرات


هر چه انسان حقایق جدیدی را کشف کند، در واقع می بیند که همان حقایق موجود در قرآن را تکرار کرده است. ( پروفسور کیث )


قرآن کریم، کلام الهی است که معجزه جاویدان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بوده و اعجاز آن دارای ابعاد مختلف است؛ از جمله: فصاحت، بلاغت، محتوا و قوانین عالی، مطالب علمی اعجاز آمیز و ... که مقصود از اعجاز علمی، مطالبی از قرآن است که به علوم بشری اشاره دارد، به طوری که قبل از اسلام کسی از این مطالب آگاه نبوده؛ بلکه مدت ها بعد از نزول قرآن، آن مطالب علمی کشف شده است. وجود این گونه مطالب در قرآن، نوعی اخبار غیبتی و سرّگویی قرآن و معجزه است. مثل اشارات قرآن به نیروی جاذبه: رعد، آیه 2؛ لقمان، آیه 10؛ مراحل خلقت انسان: حج، آیه 5؛ مومنون آیه 12؛ لقاح ابرها و گیاهان؛ حجر، آیه 22 و زوجیت عام موجودات؛ ذاریات، آیه 49.

تفسیر علمی در قرآن کریم بیش از هزار آیه به کیهان شناسی، زیست شناسی، زمین شناسی، علوم پزشکی و ... اشاره دارد که برای فهم و تفسیر آنها نیازمند علوم تجربی هستیم. البته در این مورد سه شیوه وجود دارد: الف. استخراج علوم از قرآن؛ ب. تحمیل نظریه های اثبات نشده علمی بر قرآن؛ ج. استخدام علوم در فهم قرآن. شیوه الو و دوم غلط و موجب تفسیر به رای می شود و شیوه سوم صحیح است و موجب فهم بهتر قرآن می گردد. در مواردی تفسیر علمی قرآن جایز است که: 1. ظاهر آیه شریفه قرآن بر مطلب علمی دلالت داشته باشد. 2. مطلب علمی، قطعی باشد ( یعنی نظریه های اثبات نشده علمی نباشد). اقسام مطالب علمی قرآن آیاتی که در قرآن به مسائل علمی اشاره دارد، سه دسته است: 1. آیاتی که اعجاز علمی قرآن را اثبات می کند (مثل مواردی که بیان شد). 2. آیاتی که به صورت شگفت انگیزی به مطالب علمی اشاره دارد؛ ولی قبل از اسلام به صورت پراکنده و دیدگاه های ضعیف در جهان مطرح بوده است (مثل اشاره قرآن به حرکت زمین). 3. آیاتی که فقط اشارات علمی در بر دارد؛ ولی اعجاز یا شگفتی علمی به شمار نمی آید (مثل: دعوت قرآن به تفکر در مورد شتر و کوه ها و ...).قرآن مانند مدرسی دلسوز و روشنگر است که با انگشت مبارکش، قصد دارد نگاه هایمان را به نهایت قله عرفان و عبودیت، رهنمون سازد و ما را به سوی هدفی متعالی سوق دهد که تنها صراط نورانی و حق است. ولیکن بیشتر ما انسانها، به جای تماشای مقصد و منظور او، تنها دست و انگشت اشاره او را تماشا کرده "فقط روخانی و ..." و از توجه و تامل در غایب مقصود و اسرار و شگفتی های این کتاب بی بدیل، تنها به نوع خط و طرح جلد و تبرک جستن در مراسم های ملی و سنتی بسنده کرده ایم!
اینجاست که غریبانه فریاد می زند ( أفلا یتدبّرون؟ - أفلا یعقلون؟). در حالیکه می شود بدیع ترین و ناب ترین علوم و حکمت ها را از او، هر لحظه و هر ساعت آموخت، درک کرد و به جلو پیش رفت و از تک تک آیات و نشانه هایش، ده ها و صدها استفاده گوناگون کرد.
در مجموعه پیش رو سعی داریم شما را با برخی از اشارات و اسرار علمی قرآن حکیم آشنا کرده و عینکی تازه تر و رویکردی متفاوت تر از آنچه تاکنون سنت و مرسوم بوده، میهمان نموده باشیم و از این دریچه بی نهایت "قرآن"، اسرار و شگفتی های آفرینش سراسر حکمت و اعجاز خداوند تبارک و تعالی را به نظاره بنشینیم ...


برخی برای قرآن هفت بطن و بعضی هفتاد بطن قائل بوده اند که، با رشد و پیشرفت علوم مختلف بشری، رازهای جدید و شگفت انگیز دیگری، برای انسان های پویای آزاد، مکشوف شده و این روند تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.
اما آنچه که تاکنون به ثبت رسیده، گویای همین موضوع است که، هر چه امکانات و ابزار آلات علمی و تحقیقاتی، پیشرفت بیشتری می کنند و امکان بررسی های بهتر و دقیق تر را در اختیار ما می گذارند، رفته رفته نکات ناب و تازه تری فراسوی جوامع علمی، در رشته ها و سبک های گوناگون امروزی قرار می دهند.
اما ذکر این نکته حائز اهمیت بسیار می باشد که، فریضه های دانشمندان در موضوعات مختلف، هم قابل تغییر و هم قابل اثبات دائمی می باشند که هر گونه تغییر و تکمیل در قوانین علمی بشر، خللی در حقانیت و بی عیب و نقص بودن این کتاب بی بدیل نخواهد داشت. و در واقع، این ذهن محدود بشر است که دچار نوسانات و تغییر و تکمیل می شود و قرآن چراغ پرنوری است که، فکر آدمی را به سوی شناخت هر چه بهتر و بیشتر حقایق و رازهای شگرف آفرینش، رهنمون می شود ...

جهت تهیه کتاب ها می توانید به این لینک مراجعه فرمایید.