پویش ها

پویش ها

همراهان عزیز؛ ســلام! سایت "پــویــش هــا" جـهـت مــعــرفــی کـتــاب هــای جــناب آقــای "اسماعیـل افشـار" تحت عنوان "پویش علمی در قرآن حکــــیم" راه اندازی شـده اسـت تا به مـخاطـبـیـن ارجمــند، عـینکـی تازه و رویکـردی مـــتفاوت تر از آن چــه کــه تـاکـنــون از کــتـاب آسـمانـی و راهـنـمـای انـسـان هـا داشتـه اند عرضه شود.
علاقه مندان عزیز در "پویـش ها" می توانند به بخش هایی از مطالب کتاب های منتشر شده توسـط مـحـقـق دسترسی داشته و از آخـریـن دست یافته های ایشان آگاه شوند.

آخرین نظرات

انرژیهای خاص موجود در کعبه "مکه مکرمه" :

اسماعیل افشار | چهارشنبه, ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴ ق.ظ

چندین نقاط انرژی و کلیدی روی زمین وجود دارد.

وقتی دو خط انرژی همدیگر را قطع می کنند، یا وقتی منشأ انرژی

از زمین باشد.

این انرژی با حرکت دورانی در جهت عقربه های ساعت جریان پیدا

می کند.

 شما نیز بطور دائم از خود انرژی منتشر می کنید. در حقیقت

احساسات و افکار شما انرژیهای در حال حرکت است.

انرژی در حالات گوناگون بصورت امواج منتقل میشود.

 خاصیت مغناطیسی زمین:

یکی از ویژگیهای مهم کره زمین وجود خاصیت آهنربایی آن است

و مانند این است که درون کره زمین آهنربایی قرار داده شده است.

آخرین نظریه اینست که درون کره زمین مواد مذاب در حال حرکت

وجود دارد و بیشتر این مواد از جنس آهن و نیکل هستند. هنگامی که

این مواد حرکت می کنند، در اطراف جریان های الکتریکی ضعیفی

بوجود می آورند که در مجموع باعث میشود در کره زمین میدان

مغناطیسی بوجود آید. در واقع ما روی آهنربایی بنام زمین زندگی

می کنیم.

خاصیت مغناطیسی کره زمین نقش بسیار مهمی در جهت یابی

کشتی ها و هواپیماها دارد. اینکه ما می توانیم از هر جای زمین جهت

قرارگیری کعبه را بوسیله «قبله نما » تشخیص دهیم بدلیل وجود

همان امواج مغناطیسی قوی می باشد.

میدان مغناطیسی زمین همانند پوست پیازی، کره خاکی ما را دربر

گرفته است که این میدان مغناطیسی زمین، کره ما را از طوفان های

خورشیدی و تشعشعات فضایی حفظ می کند.

حال اگر کسی در جهت صحیح این میدان مغناطیسی قرار بگیرد

میدان مغناطیس بدنش بر میدان مغناطیس زمین منطبق می گردد

و آن ثمرات شگرف را، برای فرد خواهد داشت. در ضمن این هسته

مرکزی زمین، وقتی به پوسته می رسد کاملاً با کعبه منطبق می باشد.


 کعبه:

کعبه محل عبور بیشترین تعداد خطوط انرژی روی زمین است.

کعبه قویترین انرژی روی زمین را منتشر می کند و انتقال می دهد.

جالب است بدانید که انرژی کعبه به روشی متفاوت جریان پیدا

میک‏ند.

حرکت این انرژی در جهت عکس عقربه های ساعت است.


 فلسفه علمی طواف:

... اما معنای طواف و چرخیدن و بودن در آن مدار به دور کعبه، بخاطر

وجود بالاترین میزان انرژیِ کره زمین در آنجا و وجود میدانهای

مغناطیسی قوی در آن مرکز، یعنی «کعبه » است. خداوند بواسطه

قرار دادن اعمالی خاص برای مسلمانان راه دریافت و جذب این

انرژیهای بالا را برایشان گشوده و اما مدتی که طول می کشد تا انسان

همه این انرژیها را جذب کند به اندازه زمانی است که برای هفت دور

چرخیدن دور کعبه نیاز است و به این ترتیب ما به حقیقت اعمال

حج پی می بریم ...

... شما با چرخیدن هم جهت با این انرژی در طواف خانه خدا، در واقع

روح خود را در حد متعالی بالا می برید و به سطوح معنوی و روحانی

می رسد که بندرت می توانید در سایر نقاط زمین چنین حسّی را

تجربه کنید.

و بدانید با هر بار چرخیدن، از لحاظ روحی شما ازیکی از طبقات

آسمان عبور می کنید. و با این کار، به نهایت معنویت می رسد.

درباره طواف در بین در خانه خدا و مقام ابراهیم نیز، هر جسم

متحرکی که حرکت دورانی دارد، اگر شعاع کم شود، سرعت آن بطور

ناخودآگاه زیادتر میشود و تمایل و تمرکز آن به سمت داخل و مرکز

بیشتر میشود و در این تمرکز، صعود و عروج رخ میدهد.


جلوه هایی از «جهت طواف کعبه » در علم طبیعت:


جهت طواف کعبه، با جهت حرکات ماه، زمین، و اکثر سیارات منظومه

شمسی، همانند و منطبق است.

اکثریت قریب به اتفاق هسته های عناصری که هستی را تشکیل

می دهند در میدان مغناطیسی جهان، در «جهت طواف کعبه » می

چرخند.


کهکشان راه شیری که منظومه شمسی ما در آن واقع است، حدود

200 میلیارد ستاره دارد که شکل آن تداعی کننده طواف است.

حرکت نپتوتن به دور محورش، در جهت عادی مستقیم، یعنی در

جهت طواف حاجیان به دور کعبه است.هنگامی که منظومه شمسی، از نقطه ای در فضا، بطوری دیده شود

که قطب شمال خورشید، در جلوی دید باشد، مشخص میشود که

همه سیارات"به جز زهره و اورانوس" در یک جهت از غرب به شرق

یا خلاف گردش عقربه های ساعت و در جهت طواف حاجیان به دور

خانه خدا، به دور خود و به دور خورشید می گردند. جهت این گردش

را در ستاره شناسی «مستقیم » می نامند.

زمین در جهت طواف کعبه، به دور خود و نیز به دور خورشید می

چرخد.


ماه در جهت طواف کعبه، حول خود و نیز به دور زمین می چرخد.

جهت طواف کعبه با حاصل ضرب برداری اندازه حرکت زاویه ای و

مکان همسو است.

جهت طواف کعبه با جهت قرار گرفتن قلب در بدن همسو است.

جهت طواف کعبه با جهت حرکات ورزشی همسو است.

جهت طواف کعبه با حاصلضرب برداری نیرو و مکان همسو است.

جهت طواف کعبه با جهت باز کردن اکثر قفلها، پیچ رادیو، تلویزیون،

لوازم برقی و شیر فلکه ها همسو است.

جهت طواف کعبه با با جهت اوج گرفتن عقاب ها و پل کیان ها همسو

است.

در نیمکره شمالی «جهت طواف کعبه، موافق با جهت چرخش

گردبادهای «بالا برنده » و مخالف با جهت گرداب های «غرق کننده »

است.

ستاره های دنباله دار که عرفا به «نحس بودن » مشهورند، در خلاف

جهت طواف خانه خدا می چرخند.

پیچش رشته های تش یکل دهنده مو و پشم جانداران در جهت طواف

کعبه است.

پیچش رشته های تش یکل دهنده کروموزوم های کلیه جانداران در

جهت طواف کعبه است.

پیچش ذاتی گیاهان، هم جهت با طواف کعبه است.

 جهت طواف کعبه «با کهکشان های مارپیچی : »

کهکشان ها در شکل های گوناگونی دیده م یشوند، ولی کلاً سه نوع

اصلی دارند:{مارپیچی  بیضی شکل  بی نظم}، جالب است بدانید

جهت باز شدن این مارپیچها برخلاف چرخش عقربه های ساعت و

هماهنگ با جهت طواف کعبه است.

اما می دانید چرا طبقه ممتاز ترجیح می دهند از هرم ها استفاده کنند؟ دوستان عزیزم ایلومیناتی ها و فراماسونها خوب میدانند که از قوانین فیزیک و ثابت این جهان نمیتوانند پا را فراتر بزارند و ایشان و اربابشان محدود در این قوانین هستند در نتیجه سعی میکنند نقاط انرژی را به کنترل خود در اورند، بنابراین برای استفاده از مناسک مرموز و مخفی مانند سوزاندن مردگان این نقاط انرژی را کنترل میکنند تا از آن قوانین به نفع خودشان سود ببرند .و یا کشتن و ریختن خون افراد.
چون وقتی موضوع راجع به انرژی هاست ، هرم ها روی نقطه گردابی بسیار موثر هستند چون آنها عناصر ویژه ای دارند که می توانند فضا و مکان را منحرف کنند!!!

چند طبقه روحانی (آسمانی)در این جهان وجود دارد ؟


” هفت طبقه، هفت آسمان و طبقه روحانی بالای سر ما وجود دارد “.
دوستان عزیز کعبه و نقاط انرژی از مهمترین مباحث ایلومیناتی ها هست که در ۳ قرن اخیرر سعی در کنترل نقاط انرژی زمین کردند و معماری و ساخت هرم و ابلیسک با نوک تیز بهه انتقال انرژی منفی کمک میکند!!!

آرزوی دیرینه ماسون ها، غفلت مسلمانان از این سرزمین فوق العاده خاص و بی همتا در شرافت و معنویت می باشد. بدیهی است برای درک و اشراف هرچه بیشتر موضوع مورد بحث، مطالعه حداقلی در خصوص افکار و عقاید فراماسونری داشته باشیم تا ...


*منبع:کتاب پویش علمی در قرآن حکیم "جلد اول" تالیف اسماعیل افشار صفحه 241 انتشارات ابن سینا

  • اسماعیل افشار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی